Tack!

Detta är ett exempel på en tacksida där ni kan kommunicera lite mera med era givare och kunder.

Ni kan till exempelvis dra in värden från Octany som givarens namn och belopp, och skriva "Tack Lise, för din gåva på 200kr!"

Se vår tekniska dokumentation för vilka värden man dynamiskt kan dra in.