Mors dag kampanj mot sexuellt våld

Mors dag kampanj mot sexuellt våld

Vi ställde några korta frågor till Saga Åkerman som är insamlingsansvarig på Storasyster. 

Varför har ni skapat denna Mors dag-kampanj?

Vi vill uppmärksamma sexuellt våld via denna kampanj.
Genom att uppvakta någon i din närhet och ge en mors dag gåva till Storasyster så bidrar vi alla till att hjälpa de som blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Hur var det att skapa kampanjen via Octany?

Det var väldigt enkelt att skapa en ny produkt för kampanjen, så att vi kan skilja de gåvor som kommer in via kampanjen, mors dag-gåvorna och de som skänker engångsgåva i annat syfte under perioden. 

Sedan kunde vi även enkelt lägga till en länk till den tack-sida jag skapat på vår hemsida i koden för modulen, där givarna hamnar direkt efter att de har gett en gåva. På tack-sidan kan de sedan ladda ner sitt digitala gåvobevis.

Jag som administratör kan själv skapa en modul för kampanjen och sedan följa upp givarna och på ett överskådligt sätt utvärdera kampanjen, sådant uppskattar jag.

Ni har nyligen bytt till Octany för er insamling. Hur samlade ni in pengar förut och hur upplever du att det fungerar nu?

Tidigare så samlade vi in pengar genom att givarna swishade eller gav en gåva direkt till vårt bankgiro. Men då kunde vi inte ha någon kommunikation med givarna eftersom vi inte fick in deras personuppgifter. Givarna hade då inte heller möjlighet att ge en gåva direkt på vår hemsida vilket kan försvåra för givarna att ge en gåva. 

Innan vi använde oss av Octany kunde en inte bli månadsgivare på Storasyster vilket var något vi ville möjliggöra. Vi utvärderade flera olika alternativ och lösningar innan vi slutligen valde Octany.

Jag uppskattar verkligen att det är så enkelt med Octany. Det gäller för våra givare också. Vi får inte längre frågor på hur det fungerar från givarna så bara det visar hur smidigt det är. Det är i huvudsak dessa tre saker som har blivit så mycket enklare:

  1. Administrationen för gåvor blir enkel och effektiv för personalen på Storasyster.  
  2. Det är ett enkelt och hanterbart för givarna att ge en engångsgåva eller bli månadsgivare.
  3. Det är enkelt att skapa en bra givarresa via Octany.

Är det något du vill tillägga när det gäller Octany?

Ja, jag vill nämna något som jag uppskattar extra mycket med Octany. Jag upplever att vår kontaktperson på Octany bryr sig och värnar om att våra givare ska få en optimal upplevelse. Sådant betyder mycket.

Läs mer om kampanjen på Storasyster.org och bidra.